Boeing

2017-02-07

Warsztaty i technika dla młodego inżyniera i mechanika

Nie od dziś wiadomo, że dla zwiększania konkurencyjności firmy, najważniejsi są ludzie. Obecna sytuacja na rynku pracy pokazuje niedopasowanie kompetencyjne, oraz że jest coraz mniej osób w wieku produkcyjnym. Oznacza to, że firmy chcące się rozwijać powinny myśleć o kapitale ludzkim przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie.


Spółka LOTAMS – dostawca usług związanych z techniczną obsługą samolotów, świadoma zagrożeń kadrowych, podjęła szereg działań mających budować pozytywny wizerunek firmy wśród jej obecnych i przyszłych pracowników, zdając sobie sprawę że tzw. marka pracodawcy, ma dla pracowników kluczowe znaczenie przy wyborze miejsca pracy. LOTAMS za pomocą różnorodnych narzędzi marketingowych stara się dotrzeć do tych grup, które mogą zasilić w przyszłości szeregi pracowników. Dla uczniów i studentów najważniejsze są działania o walorach edukacyjnych, takie które pomagają zdobyć lub podnieść kompetencje.

Zespół Marketingu i Relacji Publicznych wychodząc naprzeciw pytaniom wielu uczniów i studentów, opracował we współpracy z ekspertami LOTAMS, nowy cykl szkoleń „Warsztaty i technika dla młodego inżyniera i mechanika”. Będą to bezpłatne warsztaty obejmujące wykłady i ćwiczenia dla uczniów średnich szkół technicznych oraz dla studentów uczelni technicznych, prowadzone przez specjalistów LOTAMS.  Pierwsze warsztaty w warszawskiej bazie już 7 marca b.r.

Inicjatywa ta jest ściśle powiązana z przyjętą strategią łączenia biznesu z edukacją. Spółka wystartowała w 2015 roku z autorskim projektem płatnego stażu „Zostań Mechanikiem Wyższych Lotów”, którego II edycja już w toku. Działania te pokazują, że warto inwestować w młodych, zdolnych i ambitnych uczniów i studentów szkół i uczelni technicznych, którzy w przyszłości być może stanowić będą człon załogi.

Obie strony zarówno szkoły i uczelnie, jak i przedsiębiorcy wiedzą bowiem, że współpraca gwarantuje wykształcenie uczniów i studentów, zgodnie z potrzebami współczesnego rynku pracy.

Kontakt
Drukuj
Produkty i usługi
Warsztaty
Infrastruktura
Klienci i partnerzy
Certyfikaty
O nas
BIP